PAIKALLISSÄÄNNÖT

Suojeltavat puut
Pelialueella olevat tukipuin tuetut tai nauhoilla merkityt puut ja istutukset ovat kiinteitä haittoja. Pelaaja saa vapautua rangaistuksetta kiinteän haitan vaikutuksesta säännön 24-2b (i) mukaisesti.

Maahan painunut pallo
Koskee koko pelialuetta. Vapautuminen rangaistuksetta säännön 25-2 mukaisesti.

Irtokivet hiekkaesteessä
Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1)

Kastelulaitteiden kannet ja muut haitat viheriön läheisyydessä
Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan säännön 24-2 mukaisesti. Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka
a) ei ole lähempänä reikää,
b) vapauttaa haitasta ja
c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka
a) ei ole lähempänä reikää,
b) vapauttaa haitasta ja
c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Etäisyysmittari
Etäisyyttä mittaavan laitteen käyttö pelissä on sallittu.

Mittapaalut kentällä
Kaikki mittamerkit ja -paalut ovat kiinteitä haittoja ja niiden liikuttaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2)

Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.
Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen (Säännöt 18-2, 18-3 ja 20-1).

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Yleistä
Harava sijoitetaan hiekkaesteeseen käytön jälkeen.

Maksimipeliaika 4 h 15 min. Ryhmässä alimmalla tasoituksella pelaava vastaa koko ryhmästä.

Golfin säännöt
The R & A Rules Limitedin ja United States Golf Associationin säännöt ovat Suomen Golfliiton hyväksyminä voimassa vuosiksi 2016 – 2019. Sääntökirja löytyy sähköisenä versiona Aura Golfin kotisivujen materiaalipankista.

Golfin säännöt lyhyesti

Golfin etiketti